Konfiguracja BGP – Quagga

Wymagania określone przez klienta:

– konfiguracja trzech sesji BGP – z dwoma dostawcami łącza internetowego i jednym IXem;
– rozgłoszenie dwóch prefixów poprzez wszystkie sesje BGP;
– konfiguracja BGP w taki sposób, aby możliwie najwięcej ruchu docierało do klienta stykiem z IXem;
– wykorzystanie istniejącego rutera z zainstalowanym systemem Debian Linux (Lenny);
– load balancing ruchu wychodzącego na wszystkie łącza, zgodnie z życzeniem klienta, rozłożenie proporcjonalne do dostępnych przepustowości i kosztów poszczególnych łącz;
– automatyczne przełączenie całości ruchu na sprawne łącza/łącze, w przypadku awarii któregoś/któryś z łącz;
– odporność na awarię polegającą na uszkodzeniu pojedynczego interfejsu sieciowego w ruterze lub wypięciu/uszkodzeniu pojedynczego kabla ethernetowego.

Zakres wykonanych prac:

– upgrade sprzętowy istniejącego rutera – rozbudowa dostępnej pamięci RAM, dołożenie dodatkowej kości pamięci, instalacja dodatkowych interfejsów sieciowych;
– konfiguracja bondingu interfejsów;
– kontakt z ISP konieczny do zestawienia sesji BGP;
– konfiguracja VLANów (wymóg jednego z ISP);
– instalacja oprogramowania Quagga;
– konfiguracja sesji BGP;
– dodanie potrzebnych prefix-list;
– konfiguracja wymaganych route-map i access-list;
– ustawienie różnych local-preference, zgodnie z wymaganiami klienta;
– konfiguracja rozgłaszania PIów klienta;
– ustawienie as-path prepend zgodnie z wymaganiami klienta;
– uzupełnienie i poprawa istniejących reguł firewalla (iptables);
– wdrożenie;
– stała opieka administracyjna.